Nieuwe student verloskunde: Aisha

Nieuwe student verloskunde: Aisha

14/11/2021

Van 15-11-2021 t/m 23-01-2022 komt Aisha Duijvesteijn haar eindstage bij ons doen. Haar stage valt onder het vitale beroep van zorgverlener. U kunt haar tegenkomen tijdens de spreekuren, bevallingen en kraamvisites. We wensen haar een leuke stage toe met mooie leermomenten en véél bevallingen!

Onder het kopje "verloskundige in opleiding" stelt Aisha zich voor.

Laatste werkdag verloskundige Lidewij

23/09/2021

Vandaag is Lidewij's officiële laatste werkdag in onze praktijk . Door een verhuizing gaat ze elders in het land aan de slag. Wij wensen haar veel werkplezier bij verloskundige praktijk Anno! Gelukkig komt Lidewij ons team de komende tijd af en toe nog een dag versterken, zodat we haar nog niet helemaal hoeven te missen.

Nieuwe student verloskunde: Mendy

06/06/2021

Vanaf 07-06-2021 t/m 09-07-2021 zal 1e jaars student verloskunde Mendy van Leussen bij ons stage komen lopen.

We wensen haar een leuke en leerzame tijd toe. Hopelijk dienen er zich spoedig bevallingen aan, zodat Mendy zelf kan ervaren hoe prachtig ons vak is.

Nieuwe verloskundige Lidewij

13/05/2021

Onze "student" Lidewij Bangma is 11-05-2021 beëidigd aan de Verloskunde Academie Groningen en we mogen haar nu "collega" noemen. Lidewij start 16-05-2021 met haar verloskundige werkzaamheden bij ons. Het team van De Nieuwe Vaart wenst haar veel werkplezier toe!

Afscheid Greetje en Jackie

25/02/2021

Vandaag is een hele bijzondere dag. Het is namelijk de allerlaatste werkdag voor Greetje en Jackie in onze praktijk.

Greetje zal na bijna 18 jaar werkzaam te zijn geweest als assistente in de praktijk gaan beginnen aan haar welverdiende pensioen.                                                                                                                              

Jackie die in 1989 de Verloskundige Praktijk overnam, gaat ook haar verloskundige en echoscopische werkzaamheden in onze praktijk beëindigen.

We zijn ontzettend dankbaar voor het vele werk, de tijd en liefde die zij beiden in de praktijk hebben gestoken! Wij zijn supertrots op beide collega's en hun vertrouwen in ons.

Vanwege de Corona-maatregelen is een afscheidsreceptie o.i.d. niet mogelijk. maar als team van onze Verloskundige Praktijk gaan we (Coronaproof) beide collega's een welverdiende en hartverwarmende laatste werkdag bezorgen.

------------

P.S. Het werd een zéér bijzondere dag. Een bloemenzee, lekkers in overvloed, een brievenbus vol kaarten, en mensen die speciaal kwamen met een attentie.                                     

Dank aan alle (oud)-zwangeren die gereageerd hebben op onze mail. Mede dankzij jullie is dit een meer dan geslaagde dag geworden.

Nieuwe student verloskunde

31/01/2021


Van 01-02-2021 t/m 02-04-2021 komt Lidewij Bangma bij ons haar eindstage doen. Haar stage valt onder het vitale beroep van zorgverlener. U kunt haar tegenkomen tijdens de spreekuren, bevallingen en kraamvisites. Mocht u bezwaar hebben, laat ons dit gerust weten. We wensen Lidewij een leerzame en leuke stagetijd toe!

Onder het kopje "verloskundige in opleidingen" stelt Lidewij zich voor.

Veranderingen team verloskundigen

27/10/2020

Maaike van der Woude vertrekt m.i.v. 28-10-2020. We danken Maaike voor haar inzet en wensen Maaike veel plezier en succes bij haar nieuwe baan in Friesland.

Eva Damsteegt en Anouk Ligthart zijn de nieuwe verloskundigen die het team komen versterken. Namens het team van De Nieuwe Vaart heten we hen van hart welkom!                                                                                                           

Mondmaskers

05/10/2020

Door de toename van het aantal Coronabesmettingen heeft onze beroepsgroep KNOV dringend geadviseerd om mondmaskers te dragen binnen de verloskundige praktijken. Hiermee wordt getracht de zwangeren te beschermen, maar ook om uitval en ziekte onder de verloskundigen te voorkomen.

Heb je Corona-achtige klachten of zit je in quarantaine? Kom dan niet naar de praktijk! Bij klachten of twijfels bel je eerst de praktijk voor overleg of het verzetten van je afspraak. Bij binnenkomst van de praktijk kun je je handen desinfecteren bij de desinfectiezuil en draag je een mondmasker.

Met deze landelijke maatregelen hopen we de reguliere verloskundige en echoscopische zorg te kunenn blijven continueren. En proberen we te voorkomen dat de zorg weer afgeschaald gaat worden.

We zien je dus graag in goede gezondheid met je eigen mondmasker op tijdens het verloskundige en/of echoscopische spreekuur!

 

Verhuizing ziekenhuis Hardenberg

17/09/2020

Het Röpke Zweers Ziekenhuis gaat de komende dagen verhuizen naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum.                                                                                                 

Van donderdag 17-09-2020 om 24.00u tot zaterdag 19-09-2020 om 08.30u zal het ziekenhuis tijdelijk gesloten zijn voor alle verloskundige cliënten. Dit heeft gevolgen voor onze verloskundige zorg.

Binnen onze praktijk staat er voldoende vrouwkracht klaar om veilig en verantwoord de verloskundige zorg te kunnen blijven bieden. Ook de ziekenhuizen binnen en buiten onze regio zijn geïnformeerd over de tijdelijke sluiting van het ziekenhuis in Hardenberg. #samenwerking

Babynieuws Zoë

09/07/2020

Op 06-07-2020 zijn Zoë en Djarno de trotse ouders geworden van een zoon: Vigo. Vigo heeft tot bijna 42 weken op zich laten wachten, maar hij is het meer dan waard! Het gaat goed met het gezin. Ze genieten op dit moment volop van hun kraamweek.

Update Corona 08-06-2020

08/06/2020

Vanaf 15-06-2020 zullen de maatregelen rondom het Coronavirus versoepeld worden. We zijn nog aan het uitwerken hoe de versoepeling er precies in onze praktijk uit zal gaan zien. Onze zwangeren zullen de komende week een persoonlijke mail ontvangen met meer informatie hierover.

Zwangerschapsverlof Zoë

19/05/2020

Vandaag is het Zoë's laatste werkdag voor haar zwangerschapsverlof start. Het belooft een dag met een aantal verrassingen te worden :-)

Vanwege het zwangerschapsverlof zullen Zoë's spreekuren en diensten vanaf 20-05-2020 worden waargenomen door meerdere verloskundigen. Onder het kopje praktijk, waarneming, stellen wij de waarnemers aan jullie voor.

Update Corona 19-03-2020

19/03/2020

Met de nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus zijn de richtlijnen voor verloskundigen en echoscopisten aangescherpt. Deze adviezen gelden in ieder geval t/m 06-04-2020.

Alle controles voor de zwangeren  worden zoveel mogelijk aangepast om contactmomenten te minimaliseren en zo kort mogelijk te houden. Zo hopen we jullie en onzelf te beschermen tegen het virus. De aangepaste afspraken voor de controles zijn zo gepland dat verantwoorde zorg voor moeder en kind gewaarborgd blijft!

Kom je voor de allereerste afspraak, dan is ook dit een aangepaste controle. We zullen een echo maken, bloed prikken en je bloeddruk meten. De rest van de controle zullen we aansluitend telefonisch met je bespreken.

Bij alle afspraken voor zowel reguliere prenatale controle als een echo-afspraak is het echt dringende verzoek om als zwangere ALLEEN te komen! Dus parter, kinderen of andere familieleden zijn helaas tijdelijk niet welkom, ook niet in de wachtkamer.

Heb je verkoudheidsklachten, griep of koorts, dan vragen we je vriendelijk doch dringend om NIET naar de praktijk te komen. We verzoeken je dan te bellen om de afspraak te verplaatsen naar een ander moment.

Een partner weigeren bij de controle en/of echo voelt onnatuurlijk, maar deze maatregelen zijn echt in het belang van zowel alle zwangeren als de verloskundigen en echoscopisten als we onze zorg willen blijven continueren.

Dank voor jullie begrip.

Mailing in SPAM-inbox :-(

18/03/2020

Helaas blijkt dat onze mails die we versturen vanuit ons verloskundige systeem vaak in de SPAM-inbox komen, waardoor onze mails niet (tijdig) gelezen worden. De leverancier van ons verloskundige systeem is er mee aan het werk, maar heeft het probleem nog niet verholpen.

Dus ons verzoek aan jullie: let ook op de SPAM-inbox, gezien de regelmatige mail-updates rondom de maatregelen van het Coronavirus. 

Update wijzigingen echo-afspraak

16/03/2020

Met de nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus heeft ook de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland de richtlijnen aangescherpt, waar we jullie van op de hoogte willen brengen. Deze adviezen gelden in ieder geval t/m 06-04-2020 en wij conformeren ons hier aan.

Bij alle echo-afspraken inclusief de SEO is het echt dringende verzoek om als zwangere ALLEEN te komen! Dus parter, kinderen of andere familieleden zijn helaas tijdelijk niet welkom, ook niet in de wachtkamer. FaceTimen/WhatsApp met de partner is wel toegestaan tijdens de echo/SEO. Filmen van de SEO blijft NIET toegestaan.

Pretecho's zoals geslachtsbepalingen en pretecho's 3D zullen worden geannuleerd om medisch onnodige contactmomenten te vermijden.

Heb je verkoudheidsklachten, griep of koorts, dan vragen we je vriendelijk doch dringend om NIET naar de praktijk te komen. We verzoeken je dan te bellen om de afspraak te verplaatsen naar een ander moment.

Wij realiseren ons dat de echo's vaak echoscopische mijlpalen zijn die door de zwangere en haar partner samen beleefd willen worden. En dat als er bijzonderheden zijn en we dit mededelen aan alleen een zwangeren, dat dit een moeilijk moment zal zijn. Een partner weigeren bij de echo voelt onnatuurlijk, maar deze maatregelen zijn echt in het belang van zowel alle zwangeren als de echoscopisten als we de echoscopische zorg willen blijven continueren.

Dank voor jullie begrip.

Update Coronavirus 14-03-2020

14/03/2020

Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden in ieder geval t/m 31-03-2020

Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd hierom de social media van je praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Alle controles voor zowel zwangeren als kraamvrouwen worden zoveel mogelijk aangepast om contactmomenten te minimaliseren. Zo hopen we jullie en onszelf te beschermen tegen het virus. De aangepaste afspraken zijn zo gepland, dat de veiligheid van moeder en kind gewaarborgd blijft.

Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, kunnen worden gebeld in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundigenpraktijk. Afspraken zullen worden aangepast of verzet. Er zullen minder controles plaatsvinden en de controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen een bloeddrukmeting doen, de groei van de baby controleren en natuurlijk harttonen luisteren. Uitgebreide informatie zal telefonisch worden gegeven. Ook vragen zullen telefonisch beantwoord worden.

Wij vragen je om alleen naar de controle toe te komen en geen partner of kinderen mee te nemen. Via FaceTime/WhatsApp of een video-opname op je telefoon kunnen we je partner en/of familie mee laten kijken en luisteren.

Alle afspraken voor een echo, dus ook die van de 20-weken echo, blijven staan. Maar ook hierbij het verzoek om liever geen gezelschap mee te nemen. Via FaceTime/WhatsApp of een video-opname op je telefoon kunnen we je partner en/of familie mee laten kijken en luisteren.

Ben je bevallen, dan continueren we onze verloskundige zorg, maar ook in aangepaste vorm. Kraamvisites worden zowel face-tot-face thuis als telefonisch gedaan, aangepast aan de cliënt en situatie. Bij bijzonderheden bekijken we per keer welke zorg nodig is en zullen deze ook zeker bieden.

Groepsbijeenkomsten zoals informatieavonden en Centering Pregnancy worden afgelast.

Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft.  We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen, mag er voorlopig maar één persoon bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Je kunt daarom het beste het nieuws in de gaten houden en de algemene richtlijnen van het RIVM opvolgen. Bel bij vragen de GGD.

Heb je klachten van verkoudheid en/of griep en heb je een afspraak? Bel dan naar de verloskundigenpraktijk, zodat we samen kunnen kijken wat in jouw geval het beste is.

Als praktijken in de regio doen wij hard ons best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Wij houden op die manier de kwaliteit van de zorg goed in de gaten en zullen er dan ook alles aan doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Met vriendelijke groeten,

Verloskundigenpraktijk Coevorden
Verloskundige Praktijk De Nieuwe Vaart
Verloskundigenpraktijk Hardenberg
Verloskundigenpraktijk Jalad
Verloskundigenpraktijk Ommen
Verloskundigenpraktijk Vechtdal

Update Coronavirus t.a.v. symptomen

13/03/2020

Een vriendelijk, doch dringend verzoek van ons aan jullie:

- Heb je symptomen van verkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging? Kom dan niet naar de praktijk, maar bel je afspraak af. In overleg plannen we dan een ander moment voor de controle.
- Heb je kinderen met dezelfde symptomen, die daarom niet naar school/opvang gaan, neem ze dan ook niet mee naar de praktijk. Er zal ook geen speelgoed in wachtkamer aanwezig zijn.
- Kom zoveel mogelijk alleen.
- Neem de algemene hygiëne maatregelen in acht: was je handen regelmatig, hoest/niest in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en geef geen handen.

Welkom! Maar zonder handen geven.

03/03/2020

De GGD en onze beroepsorganisatie KNOV hebben het advies gegeven om elkaar de hand niet te schudden in het kader van hygiëne-maatregelen rondom het Coronavirus.

Dus we verwelkomen jullie heel graag, maar voorlopig zonder hartelijk-welkom-handdruk.