Na de geboorteNa de geboorte

Jullie kindje is geboren! Een nieuwe spannende periode volgt van elkaar leren kennen en ontdekken. We adviseren jullie om de tijd te nemen om aan de nieuwe gezinssituatie te wennen. Hoe meer contact jullie als ouders met de baby maken, het liefde, geborgenheid en veiligheid bieden, hoe beter jullie de baby zullen begrijpen en vertrouwen in elkaar krijgen.

Veel vrouwen merken dat het herstellen van een bevalling en het wennen aan een leven met een baby best pittig is. Lichamelijk en geestelijke klachten kunnen daarbij ontstaan. Adviezen hierover zijn na te lezen op deverloskundige.nl.

In de kraamtijd - die duurt tot 1 week na geboorte - is er dagelijks kraamzorg aanwezig. Wij komen jullie bezoeken en daarnaast komt er een screener van de GGD om de hielprik en gehoorscreening bij de baby uit te voeren.

Belangrijk om te regelen: de aangifte van geboorte. Binnen 3 dagen na geboorte ben je als ouders verplicht aangifte van je kind te doen in de gemeente waar de baby is geboren.
Ook de zorgverzekeraar wil graag geïnformeerd worden over de baby als nieuw verzekerde persoon.

Na de kraamtijd dragen we de zorg voor jou terug over aan de huisarts. De zorg voor de baby wordt overgenomen door GGD IJsselland.

Na 6 weken is er de mogelijkheid om op een nacontrole te komen. Een afsluitend moment om terug te kijken op de afgelopen periode en zorg.

Links t.a.v. kraamtijd:

Boekenlijst: