Spoed: 06 22491954

Facebook De Nieuwe Vaart

Uw privacy en persoonsgegevens

 

Verwerking persoonsgegevens

Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” kan persoonsgegevens van u verwerken als u gebruik maakt onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het aanmeldformulier verstrekt aan Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart”. Uw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens onze privacy- en dataveiligheidsbeleid. Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” kan de volgende persoonsgegevens verwerken o.a.:

- Voor- en achternaam,

- Adresgegevens,

- BSN nummer,

- Geslacht,

- Leeftijd,

- Telefoonnummer,

- E-mailadres,

- Medische gegevens, het gehele patiëntendossier,

- Foto's gericht op de medische behandeling,

- Laboratorium uitslagen,

- Sexueel verleden,

- Etnische afkomst,

- Godsdienst,

- Opleidingsniveau,

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” gebruikt uw persoonsgegevens om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en u schriftelijke informatie (mails/post) naar u te kunnen verzenden.

 

Medisch beroepsgeheim

Als verloskundigen zijn we gebonden aan ons beroepsgeheim. Dit betekent dat de verloskundige de plicht heeft tot zwijgen over alles wat haar bekend wordt in het kader van de zorgverlening. Deze geheimhouding en zwijgplicht duren ook voort na beëindiging van de behandelovereenkomst.

Daarnaast heeft al ons personeel een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Delen met anderen

Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als u hier expliciet toestemming voor gegeven hebt.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO, dit betreft 15 jaar. Na 15 jaar wordt uw dossier vernietigd.

 

Gegevens Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Latyrusstraat 12E, 7701 CX te Dedemsvaart. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen of u toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. De WGBO vereist namelijk een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in deze gevallen op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. Tevens kunt u bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Beveiliging

Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er toch wat mis zijn gegaan uw persoonsgegevens, dan krijgt u bericht van ons.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op onze website worden algemene bezoekgegevens, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

 

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Verloskundige Praktijk “De Nieuwe Vaart” heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

Verloskundige Praktijk

De Nieuwe Vaart

 

Latyrusstraat 12E

7701 CX Dedemsvaart

Locatie Nieuwleusen

Sluis 3

 

Omloop 4b

7711 XD Nieuwleusen

Kolfhuur- en verkoop           Inschrijven           Nieuws           Klachtenregeling           Privacy           Contact

Facebook De Nieuwe Vaart